Novela Zakona o parni~nom postupku iz 2013.

  • primjena propisa
  • Zakon o parničnom postupku - redakcijski pročišćeni tekst
Zagreb, 2013.
 
Opseg: 
316 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05240001
Cijena: 
257,14 kn

PREDGOVOR

Novela Zakona o parničnom postupku iz 2013., kao i sve izmjene i dopune do sada, donesena je da bi se ubrzao parnični postupak i smanjili njegovi troškovi te pružila djelotvornija zaštita strankama u postupku. O razlozima za donošenje Novele Zakona o parničnom postupku piše dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske, tako da daje opći pregled svih novina u Zakonu o parničnom postupku. Ujedno u svom radu obrađuje i novine koje se odnose na dostavu. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Dragan Katić, dipl. iur., piše o bitnim promjenama u organizaciji glavne rasprave i uvođenju prethodnog postupka kao stadija parničnog postupka, odnosno o obvezatnosti pripremnog ročišta.

O novinama u posebnim postupcima, i to u postupku u radnim sporovima, u postupku izdavanja platnog naloga, u sporovima male vrijednosti i postupku pred trgovačkim sudovima, piše sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Damir Kontrec, dipl. iur. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Đuro Sesa, dipl. iur., obrađuje temu koja se odnosi na novo uređenje sustava pravnih lijekova. Najznačajnija novina je zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjskih odluka od strane drugostupanjskih sudova. U knjizi se posebno razmatraju pitanja zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, piše o razvoju pravne regulative zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pravnoj prirodi tog instituta, dosadašnjoj praksi Europskog suda i sudova u Republici Hrvatskoj i dr.

Posebno obrađuje pravnu regulativu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, predviđenu Konačnim prijedlogom Zakona o sudovima koji je u postupku donošenja, u trenutku tiskanja ove knjige. Prikazi i komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja dana kroz autorske radove tiskane u ovoj knjizi, služe za otklanjanje nedoumica koje se u praksi mogu javiti i za lakšu primjenu propisa. Uz autorske stručne radove, kao prilog u knjizi dan je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku.

UREDNIŠTVO

Autori: dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske; mr. sc. Jadranko Jug dipl. iur., zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske; Dragan Katić dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske