NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2011.

  • novine u propisima
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parni~nom postupku
Zagreb, 2011.
 
Opseg: 
332 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04890001
Cijena: 
262,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

Na 23. sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 13. svibnja 2011., usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Novelom Zakona o parničnom postupku želi se postići veća učinkovitost, veća funkcionalizacija procedure i ubrzavanje parničnog postupka u cjelini. U radovima sadržanima u knjizi prikazuju se i analiziraju odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Tako se u radu »Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. – Opći pregled « daje opći pregled izmjena i dopuna propisanih Novelom Zakona o parničnom postupku, s tim da su novine koje su predmet posebnih radova samo sumarno obrađene. U radu »Postupak u sporovima za zaštitu kolektivnih interesa i prava« razmatra se tužba za zaštitu kolektivnih interesa i prava, koja je regulirana dodanim člancima 502.a–502.h u Zakon o parničnom postupku. U radu se prikazuje postupak za zaštitu kolektivnih interesa i prava te se dodatno izlaže institut tzv. udružne tužbe prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije i institut tužbe na trpljenje odnosno propuštanje.

Novine glede odredaba o troškovima postupka i dostave obrađene su u članku »Troškovi postupka, dostava i tonsko snimanje glavne rasprave«. Tim su radom prikazane i odredbe koje omogućavaju tonsko snimanje ročišta pred sudom, što je potpuna novina, regulirana člancima 126.a–126.c Zakona o parničnom postupku. Institut žalbe doživio je značajnije promjene. Povećao se broj apsolutno bitnih povreda postupka za još dvije, na koje sud pazi po službenoj dužnosti. Nadalje, propisani su slučajevi kad žalba ne odgađa ovrhu te slučajevi zabrane višestrukog ukidanja odluka. Tim novinama i nekim drugima posvećen je rad »Žalba protiv presude«. Revizija kao izvanredni pravni lijek doživjela je korjenite promjene, pri čemu se težilo da ona doista postane, u pravom smislu, izvanredni pravni lijek, ali isto tako da se njome osigura jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost svih pred zakonom. U radu »Revizija prema Noveli Zakona o parničnom postupku« temeljito su obrađene i analizirane odredbe kojima se institut revizije mijenja.

U posljednjem radu »Mirenje prema Zakonu o parničnom postupku« razmatraju se odredbe članka 186.d–186.g Zakona o parničnom postupku, koje se odnose na mogućnost rješavanja spornog odnosa mirnim putem tijekom parničnog postupka te novine koje se odnose na uređenje instituta nagodbe i apsolutno bitne povrede parničnog postupka. U odgovarajućoj mjeri u članku su razmatrane i odredbe Zakona o mirenju (Nar. nov., br. 18/11). Uz autorske stručne radove, kao prilog u knjizi dan je pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku, koji uključuje posljednju Novelu. Posljednje izmjene i dopune u tekstu Zakona otisnute su masnim slovima. Prikazi, komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja dana kroz radove, tiskane u ovoj knjizi služe, prije svega, boljem razumijevanju uvedenih novina te da se već unaprijed otklone možebitne nejasnoće i nedoumice koje se mogu javiti u praksi.

UREDNIŠTVO

Autori: dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske; mr. sc. Borislav Blažević, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske; prof. dr. sc. Mihajlo Dika, Pravni fakultet u Zagrebu; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske