Novela Zakona o javnoj nabavi iz 2013. i propisa o DKOM-u

  • Program usavršavanja
  • propisi i praksa
  • primjeri 
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11 i 83/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2/2013.

Opseg: 
290 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05360001
Cijena: 
270,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7, Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazba u području javne nabave. Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11) noveliran je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 83/13), kojim se, osim što je poboljšan tekst samog Zakona, u bitnom utječe na postupanje naručitelja i ponuditelja. U knjizi su obrađene novine sadržane u noveli Zakona, i to u radu »Prikaz najznačajnijih izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi«. Odredbe o pravnoj zaštiti jedne su od najvažnijih u postupku javne nabave. One su, također, pretrpjele novelom Zakona o javnoj nabavi značajne izmjene, kao i novim Zakonom o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Nar. nov., br. 18/13), koji je stupio na snagu 23. veljače 2013. O brojnim i značajnim izmjenama i dopunama na području pravne zaštite koje sadržavaju navedeni propisi pišemo u radu »Novine u sustavu pravne zaštite u postupcima javne nabave«. U radu »Pregled i ocjena ponude s osvrtom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi« razmatramo postupak pregleda i ocjene ponuda, jamstava za ozbiljnost ponude, provjeru ponuditelja te izmjene ugovora o javnoj nabavi, s posebnim naglaskom na novine sadržane u noveli Zakona. Osim autorskih radova knjiga sadržava i prezentacije predavača. Prilozi i komentari, obrazloženja i nužna pojašnjenja te navedena praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, služe za otklanjanje nedoumica koje se mogu javiti u praksi, i stručno provođenje postupaka javne nabave. U tu svrhu smo kao prilog dali i pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi, s opsežnim kazalom pojmova.

UREDNIŠTVO

Autori: Miljenko Cvitanović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač; Vesna Jurasović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač; Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač