NEKRETNINE 2016.

  • stjecanje prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu
  • izvlaštenje
  • koncesije
  • javna nabava
  • tekstovi zakona:
    – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(Nar. nov., br. 81/15 – proč. tekst)
    – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade(Nar. nov., br. 74/14)
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Opseg: 
260 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05960001
Cijena: 
200,00 kn

PREDGOVOR

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – proč. tekst), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) te Prijedlog Zakona o koncesijama i Prijedlog Zakona o javnoj nabavi, temeljne su odrednice tema kojima se bavimo u ovom priručniku. Stoga se i prva tema u priručniku odnosi na stjecanje prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu s obiljem sudske prakse.

Drugi rad odnosi se na predstojeće izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. U radu autor iznosi određene dvojbe i primjedbe na izmjene i dopune u Prijedlogu toga Zakona te postavlja određeno pravno pitanje osiguravaju li te izmjene investicijski zamah ili/i su udar na prava vlasnika nekretnina. Koncesije jedinica lokalne samouprave, prema Prijedlogu novog Zakona o koncesijama, predmet su trećeg rada u ovom priručniku. Uz iznošenje rješenja iz Prijedloga Zakona, u radu se donose i ogledni primjeri odluka i ugovora o koncesijama kao jedno od mogućih načina u reguliranju ove materije.

O novinama u javnoj nabavi, prema Prijedlogu Zakona o javnoj nabavi, koji je usvojen na sjednici Vladi Republike Hrvatske od 8. lipnja 2016., pišemo u četvrtom radu, s osobitim osvrtom na najvažnije institute. U priručniku donosimo tekstove zakona, i to: – Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 81/15 – proč. tekst) – Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14), za lakše služenje ovom složenom i važnom materijom.

UREDNIŠTVO

Autori: Ante Loboja dipl. iur., Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske; dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu