Nekretnine 2014.

  • novine u području nekretnina
  • pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku
  • prijedlozi rješenja o ovrsi na nekretninama
  • novi propisi o upravljanju i raspolaganju državnim nekretninama
  • tekst Zakona i uredaba o upravljanju državnom imovinom

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.
Opseg: 
176 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05510001
Cijena: 
200,00 kn

PREDGOVOR

U prošloj godini zakonodavna aktivnost u svezi propisa o nekretninama bila je zamjetna, jer je doneseno više propisa koji značajno utječu na buduće upravljanje nekretninama, kao i na njihovo evidentiranje u zemljišnoj knjizi. I u 2014. godini zakonodavac je nastavio aktivnim donošenjem propisa iz tog područja, a u pripremi su i još neki drugi propisi koji se također odnose na nekretnine. Tako se tijekom 2014. planira se donijeti dva nova zakona iz područja ovršnog prava. Radi se o Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i Zakona o provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama. Najviše novina koje donose ovi propisi odnose se na provedbu ovrhe na nekretninama, o čemu će biti riječi u prvom radu, s tim da ukazujemo i na određene probleme koje pojedina rješenja mogu izazvati u praksi. Predmet drugog rada je uređenje pravnih lijekova prema Noveli Zakona o zemljišnim knjigama, odnosno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 55/13 i 60/13 – ispr.). Stoga, autor piše o sadržaju te Novele koja je intervenirala u dotadašnje uređenje pravnih lijekova u Zakonu o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH), pa je tom Novelom iz 2013., kao pravni lijek, osim žalbe, uvela i prigovor, te izmijenila i dopunila određene članke Zakona kojima se uređuje institut pravnih lijekova. U radu se analiziraju pravni dosezi novog uređenja pravnih lijekova, te se ukazuje i na primjenu izvanrednog pravnog lijeka – revizije. Istodobno se piše i o pravnoj prirodi brisovne tužbe i iznose određene dvojbe iz prakse. Predmet trećeg rada je uvođenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. U sljedećem radu autorica piše o novim propisima u pravnom sustavu Republike Hrvatske koji se tiču raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, prvenstveno nekretninama, a koji su donijeti u razdoblju od srpnja 2013. do ožujka 2014. godine. Najvažniji od njih je svakako Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 94/13), kojeg prati cijeli niz provedbenih propisa, a najprovokativniji je Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 133/13), ali i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 39/13), s tim da je u proceduri donošenja još jedan važan propis - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Kao prilog donosimo propise o upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

UREDNIŠTVO

Autori: Renata Duka dipl. iur., načelnica Sektora za propise građanskog i trgovačkog prava u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske; Snježana Frković dipl. iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske; Mirela Fučkar dipl. iur., voditeljica Službe za zemljišnoknjižno pravo, Ministarstvo pravosuđa; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Maro Lučić dipl. iur., voditelj ZIS-a, Državna geodetska uprava; Danko Markovinović dipl. iur., ravnatelj Državne geodetske uprave; Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske