Najam stanova i zakup poslovnog prostora u praksi

Propisi • Pojmovna kazala • Napomene i poveznice • Sudska praksa • Porezni aspekti • Ogledni primjeri

Opseg: 
196 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
03730001
Cijena: 
195,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

U suvremenom društvu i poslovanju najamni i zakupni odnosi vrlo su učestali, kako između fizičkih, tako i između pravnih osoba. Budući da su objekti pravnih poslova, na kojima se osniva najam i zakup mnogobrojni, ovaj priručnik ograničili smo na materiju najma stanova i zakupa poslovnih prostora. Naime, procijenili smo da se radi o vrlo zastupljenim obveznopravnim odnosima u društvu koje treba popratiti jednim ovakvim izdanjem, pa, stoga, držimo da će ovaj priručnik, u kojem su na jednom mjestu objedinjeni relevantni propisi, napomene i komentari te sudska praksa i ogledni primjeri, pomoći sudionicima u najamnim i zakupnim odnosima da upoznaju svoja prava i obveze. Nadamo se da će im on biti vodič u poduzimanju nužnih radnji i mjesto na kojem će moći razriješiti mnoge dvojbe. Sudska praksa, navedena uz Zakon o najmu stanova i Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, donesena je u najvećem dijelu u primjeni tih propisa, ali poneka stajališta sudske prakse, iako donesena u primjeni prije važećih propisa iz područja najma stana i zakupa poslovnog prostora, našla su mjesto u ovom priručniku jer njihova aktualnost postoji i danas. Propise, kazala pojmova, napomene i poveznice te ogledne primjere priredila je i sastavila Biljana Barjaktar, dipl. iur., urednica-savjetnica u Novom informatoru d.o.o. Sudsku praksu uz Zakon o najmu stanova i Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora priredila je mr. sc. Jasna Brežanski, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dok je poglavlje o poreznim aspektima najma stana i zakupa poslovnog prostora napisala Desanka Đikandić, dipl. oec. Autorice

Sadržaj:

1. Najam stanova • Zakon o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – Ispravak Odluke USRH i 22/06) – redakcijski pročišćeni tekst s napomenama, poveznicama i sudskom praksom • Kazalo pojmova uz Zakon o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH i 66/98 – Ispravak Odluke USRH) • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Nar. nov., br. 40/97 i 117/05) – redakcijski pročišćeni tekst • Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Nar. nov., br. 120/00) • Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05) • Izvadak iz Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96, 29/99, 42/00 – Odluka USRH, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05) • Izvadak iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00 i 114/01) 2. Zakup poslovnog prostora • Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 91/96, 124/97 i 174/04) – redakcijski pročišćeni tekst s napomenama, poveznicama i sudskom praksom • Kazalo pojmova uz Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 91/96, 124/97 i 174/04) • Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01) • Izvadak iz Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05) 3. Porezni aspekti najma stana i zakupa poslovnog prostora 4. Ogledni primjeri

Autorice: mr. sc. Jasna Brežanski, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Biljana Barjaktar dipl. iur.