LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 2014.

  • primjena propisa i upravnopravna praksa
  • primjeri
  • upravnosudska praksa
  • tekstovi Zakona
    • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 i 143/13 - redakcijski pročišćeni tekst)
    • Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
    • Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Opseg: 
264 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05550001
Cijena: 
270,00 kn

PREDGOVOR

Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13) i Zakon o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13) uredili su na nov način upravnopravno područje graditeljstva i prostornoga uređenja. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 i 143/13) riješio je mnoge probleme u postupku ozakonjenja zgrada, ali su još ostale mnoge dvojbe u primjeni odredaba tog Zakona i podzakonskih akata. Stoga će se i prvi rad u ovom priručniku odnositi na nova iskustva u provođenju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, te će se kroz odgovore na sporna pitanja prikazati što se treba i može legalizirati. Tema drugog rada je informacijski sustav prostornog uređenja i e-dozvola u kojoj se bavimo osnovama normativnog uređenja i e-dozvolama. Naime, definira se pojam e-dozvole u postupku izdavanja upravnih i drugih akata koje se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, te Naputka o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbom tih postupaka elektroničkim putem (Nar. nov., br. 56/14). Treći rad bavi se važnom temom u ovom upravnopravnom području, tj. aktima za uporabu građevine, geodetskim projektom i drugim pitanjima u provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. Tema četvrtog rada je upravnosudska praksa u primjeni propisa o prostornom uređenju i gradnji u kojoj donosimo praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, odnosno prijašnjeg Upravnog suda Republike Hrvatske, u tom području. Prilog priručniku je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 i 143/13) za lakše služenje ovom materijom, te tekstovi Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13) i Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13).

Uredništvo

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Božo Gagro dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m.; Marina Kosović – Marković dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH; dr.sc. Ana Mrak-Taritaš, zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja