LEGALIZACIJA I GRADNJA - upis legalizirane građ.i katas. i ZK

  • propisi i upravnopravna praksa
  • upis legalizirane građevine u katastar i zemljišne knjige
  • ustavnosudska zaštita
  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12)
  • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Nar. nov., br. 98/12)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Opseg: 
156 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05390001
Cijena: 
200,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

Upravo je prošla godina dana od stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/13 – stupio na snagu 4. kolovoza 2012.) i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Nar. nov., br. 98/12). U primjeni tih propisa, a u svezi sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) pokazale su se određene dvojbe, a u postupcima provođenja legalizacije građevina došlo je do određenih otvorenih pitanja, na koja nastojimo odgovoriti u ovom priručniku. Tako se prvi rad u knjizi odnosi na planove sanacije prostora kao posljedice legalizacije. Naime, problem bespravne gradnje ne odnosi se samo na omogućavanje i stvaranje uvjeta za izdavanje rješenja o izvedenom stanju izgrađenih zgrada, već je potrebno odrediti uvjete i kriterije za rješavanje problematike nastale u prostoru zbog neprimjereno izgrađenih zgrada, bez nužne tehničke i društvene urbanističke infrastrukture. Posljedica dugogodišnje bespravne gradnje je prostor narušenih osnovnih vrijednosti, o čemu je riječ u ovom radu.

Tema drugog rada je legalizacija građevina i dosadašnja praksa u provedbi postupaka ozakonjenja na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012., u kojem se iznosi pregled prisilnih mjera za borbu protiv nezakonitog građenja i mjera kojima se pokušavaju oslabiti neki od uzroka nezakonitog građenja. Isto tako, u radu se piše o razvoju i normativnim rješenjima koja su prethodila donošenju novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012., kao i o razlozima za donošenje tog novog Zakona, te se istodobno daje pregledan prikaz upravnopravne prakse Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi postupka legalizacije prema tom Zakonu. Treći rad u priručniku odnosi se na utjecaj legalizacije na upis građevine u katastar i zemljišnu knjigu, ali se istodobno ukazuje i na moguće probleme u praksi koji mogu nastati zbog činjenice da je zahtjev za legalizaciju mogla podnijeti osoba koja nije vlasnik nekretnine.

Tema četvrtog rada je ustavnosudska zaštita u svezi s legalizacijom i gradnjom koja je, u pravilu, dvojaka, i to kroz apstraktnu kontrolu propisa koji uređuju određeno područje i kroz postupak pojedinačnih slučajeva na koje su primijenjeni propisi o gradnji. U ovom radu, stoga, pišemo o praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske u provođenju apstraktne kontrole u svezi s gradnjom i prostornim uređenjem u primjeni prijašnjih zakona i Zakona o prostornom uređenju i gradnji i individualnoj kontroli, odnosno u postupcima iniciranih ustavnom tužbom zbog povrede ljudskih prava ili temeljnih sloboda. Istodobno su u radu iznesene brojne odluke i rješenja koje se odnose na područje ustavnosudske zaštite u području legalizacije i gradnje.

Kao prilog knjizi donosimo tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12), Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Nar. nov., br. 98/12) i Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (Nar. nov., br. 136/06, 135/10, 14/11 – ispr. i 55/12) koji mogu pomoći za lakše snalaženje u ovom složenom području legalizacije i gradnje.

Uredništvo

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Damir Kontrec mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; dr.sc. Ana Mrak-Taritaš, zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja; dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica; Sanja Trgovac dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica