Koncesije u pravnom sustavu Republike Hrvatske

• općenito o koncesijama u pravnom sustavu Republike Hrvatske • koncesije i koncesijska odobrenja prema odredbama posebnih zakona • koncesije - opći i posebni koncesijski režimi

Opseg: 
208 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
03600001
Cijena: 
280,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

Institut koncesija u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o koncesijama (Nar. nov., br. 89/92) i posebnim zakonima kojima se u određenim područjima regulira gospodarsko korištenje pojedinih dobara od interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno obavljanje djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Već sama važnost i značenje koncesijskog prava odnosno prava koja se stječu koncesijom, a uređena su brojnim zakonima dovoljan su razlog za širu i stručnu obradu ove teme. Stoga su autori u knjizi, čija je središnja tema pravni režim koncesija u Republici Hrvatskoj, obradili sljedeća područja: - Desa Sarvan, dipl. iur. iz Pule, analizirala je i prikazala općenito koncesije u pravnom sustavu Republike Hrvatske te koncesije i koncesijska odobrenja u sustavu Republike Hrvatske prema odredbama posebnih zakona s primjerima iz prakse natječaja za davanje koncesije i odluk

Autori: dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; Mladen Žuvela dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini