Koncesije na pomorskom dobru

Opseg: 
312 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
04920001
Cijena: 
252,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

 

PREDGOVOR

Izvorište ove knjige je magistarski rad pod nazivom »Koncesije za iskorištavanje kopnenog dijela pomorskog dobra, površine mora, podmorja, morskog dna i morskog podzemlja«, uspješno obranjen 2010. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, u sklopu poslijediplomskog studija Pomorsko pravo i pravo mora. Magistarski rad sam obranio pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Grabovac, predsjednik komisije, i članovi – prof. dr. sc. Dragan Bolanča i prof. dr. sc. Damir Aviani. Profesor Aviani bio mi je ujedno i mentor pri izradi magistarskog rada te mu ovom prilikom zahvaljujem na trudu i korisnim savjetima pri izradi rada. Biti u društvu s takvim bardovima prava u Hrvatskoj, pa i šire, već je samo po sebi velika čast, a kamoli pred njima obraniti jednu znanstvenu tezu o kojoj se u našoj jurisprudenciji relativno malo zna i piše. Rasprave i druženja s njima i s drugim profesorima Pravnog fakulteta u Splitu, čija imena neću spominjati iz jednostavnog razloga da nekoga slučajno ne izostavim, tijekom poslijediplomskog studiranja, ali i na raznim pravnim savjetovanjima, govore da oni nisu samo veliki pravnici nego su i veliki ljudi spremni podijeliti svoja razmišljanja o pravu ali i životu uopće s postdiplomantom koga su jednostavno oslovljavali s ≫kolega≪. Na svakoj im toploj riječi i korisnoj sugestiji od srca zahvaljujem. Prilikom odluke o objavljivanju ove knjige htio sam pričekati donošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kojeg nadležno ministarstvo priprema i najavljuje na svojim internetskim stranicama gotovo godinu dana. Budući da se tom poslu još ne vidi kraj, u knjizi sam dodao odjeljak koji se temelji na zadnjem dostupnom ≫konačnom nacrtu≪ tog Zakona do kojeg sam uspio doći, od 10. studenoga 2010. Za veliki dio stavova i zaključaka iznesenim u ovoj knjizi dio ≫krivice≪ snosi i moj, s ponosom to mogu reći, prijatelj mr. sc. Jakob Nakić, s kojim sam znao dane i dane voditi diskusije o pojedinim problemima vezanim za problematiku pomorskog dobra, što je na kraju iznjedrilo ovu knjigu. Moj prijatelj je bio ≫ledolomac≪ koji je probio led moje samozatajnosti i otvorio mi vrata i ≫gurnuo me≪ na neki način u ≫znanstvene vode≪, otprilike sljedećim riječima: ≫Eto, vidiš da znaš i možeš, a sada plivaj dalje sam!≪ Na tome i na još puno dobrih stvari koje je kao čovjek učinio za mene najiskrenije mu zahvaljujem. U knjizi sam pokušao sistematizirati sve koncesije na pomorskom dobru koje se pojavljuju u Republici Hrvatskoj i ponudio sam neka rješenja za koja držim da bi mogla unaprijediti ovaj pravnogospodarski instrument na zadovoljstvo i dobrobit svih građana Republike Hrvatske. Koliko sam u tome uspio, prosudit će čitatelji, a ja bih bio zahvalan na svakoj dobroj i konstruktivnoj sugestiji, primjedbi ili komentaru, koji bi pridonijeli daljnjem proučavanju ove pravne materije i još boljoj implementaciji sustava koncesija u pravni život Republike Hrvatske. Isto tako, koliko nisam siguran da sam ovim djelom obuhvatio sve aspekte koncesija na pomorskom dobru, toliko sam siguran da do izdavanja ove knjige ne bi došlo da je financijski nisu pomogli pojedinci i pravne osobe. Razlozi njihove donacije su bili sljedeći: prepoznali su vrijednost takvog izdanja ili su iz čisto prijateljskih razloga pristali financijski sudjelovati neovisno o turbulentnim recesijskim vremenima u kojima sada živimo. Bez obzira na razlog njihovog udjela, moram reći da me ispunjava ponosom broj onih koji su pristali na donaciju jer to govori o prepoznavanju važnosti teme ili velikom broju prijateljstava, a i jedno i drugo su već samo po sebi veliko bogatstvo i daju smisao ljudskom životu. Stoga zahvaljujem svim prijateljima i donatorima. S obzirom na to da knjiga obrađuje iznimno velik broj propisa (a oni su podložni promjenama), bilo je nemoguće očekivati da se od predaje rukopisa nakladniku do njezina izlaska iz tiska neki od tih propisa ne promjene, tako da se ova knjiga temelji na propisima donesenima do 1. travnja 2011. Rab, travanj 2011. mr. sc. Vanja Seršić

Autor: Vanja Seršić dipl. iur., samostalni stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije