Komentar Zakona o općem upravnom postupku (IV. dopunjeno izdanje)

• redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku • sudska praksa • primjeri akata • pojmovno kazalo Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
624 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
04300001
Cijena: 
280,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

Ovaj redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku sastoji se od pročišćenog teksta Zakona o općem upravnom postupku (Sl. l. SFRJ, br. 47/86) i teksta Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) u koji je unesena i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-248/94 od 13. XI. 1996. (Nar. nov., br. 103/96). U komentaru se ovaj Zakon navodi skraćeno ZUP. • Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) izvršene su mnoge terminološke izmjene u preuzetom ZUP-u bivše SFRJ, osobito u čl. 43., ali to nije učinjeno u svim odredbama pa je zbog toga u redakcijski pročišćenom tekstu ZUP-a još ostalo nepromijenjenih izraza koji su napušteni u hrvatskom zakonodavstvu, npr. »organ«, »pravosnažnost«, »uviđaj« i dr. U tekstu komentara pojedinih odredaba ZUP-a takvi su izrazi zamijenjeni izrazima koji terminološki odgovaraju hrvatskom zakonodavstvu.

Autor: dr. sc. Pero Krijan dipl. iur.