Kmetska prava

- ukidanje agrarnih odnosa - zabilježba u zemljišnim knjigama - sudska praksa

Opseg: 
36 str.
Format: 
21 x 28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
03940001
Cijena: 
40,00 kn

Sadržaj:

Povijesni prikaz Ukidanje agrarnih odnosa feudalnog karaktera Današnje stanje i kako postupiti - Moguća rješenja - Provedba rješenja o nasljeđivanju - Brisanja prava zaloga za iznos obveznica Zabilježba u zemljišnim knjigama Umjesto zaključka Sudska praksa Prilozi:1. Zakon o likvidaciji agrarnih odnosa na području ranije pokrajine Dalmacije 2. Naredba o provođenju Zakona o likvidaciji agrarnih odnosa na području ranije pokrajine Dalmacije od 19 oktobra 1930 godine 3. Zakon o ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području Dalmacije i Hrvatskog Primorja 4. Zakon o likvidaciji agrarne reforme vršene od 6. travnja 1941. na velikim posjedima 5. Zakon o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Narodne Republike Hrvatske 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Narodne Republike Hrvatske 7. Zakon o reguliranju tereta uknjiženih na nekretninama koje su prešle u vlasništvo države na temelju Zakona o agrarnoj regormi i kolonizaciji i Osnovnog zakona o postupanju s ekspropriranim i konfisciranim šumskim posjedim 8. Izvod iz Zakona o nadležnosti narodnih odbora općina i kotara i njihovih organa 9. Zakon o prestanku važenja propisa o nadležnost narodnih odbora općina i kotara i njihovih organa 10. Zakon o ovlaštenju općinskih skupština za utvrđivanje nadležnosti općinskih organa za vršenje poslova određenih republičkim propisima 11. Izvod iz Zakona o sustavu državne uprave 12. Izvod iz Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama 13. Izvod iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Predgovor:

Iako su na na temelju Zakona o likvidaciji agrarnih odnosa na području ranije pokrajine Dalmacije iz 1930. godine i Zakona o ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području Dalmacije i Hrvatskog Primorja iz 1946. godine morali biti likvidirani svi takvi odnosi iz raznih razloga, to nije učinjeno i još uvijek su u zemljišnim knjigama upisana kmetska, težačka i slična prava. Nije sporno da ne mogu postojati odnosi feudalnog karaktera. Međutim, problem brisanja težačkih prava još je uvijek prisutan i nikad nije do kraja razriješen. U radu su naznačena mnoga pitanja i problemi u svezi s tim pravima bez pretenzija da su na taj način iscrpljena i sva pitanja. Nude se odgovaraju}a, konkretna rješenja, kako na razini pojedinačnih slučajeva, tako i na zakonodavnoj razini. U izdanju je pridodana bogata sudska praksa te tekstovi propisa koji se odnose na ovu materiju.

Autor: Bruno Ružička dipl. iur.