Izmjene i dopune Ovršnog zakona 2014.

  • novine u propisima
  • primjena propisa u praksi
  • sudska praksa
  • ogledni primjeri
  • redakcijski pročišćeni tekst Ovršnog Zakona
    (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 - v. ~l. 101. ZID ZPP-a i 93/14 )
Zagreb, 2014.

Opseg: 
300 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
055900001
Cijena: 
270,00 kn

PREDGOVOR

Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 – v. čl. 101. ZID ZPP-a i 93/14), iako je donesen nedavno, dva je puta već mijenjan. Posljednje izmjene i dopune Ovršnog zakona propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14) relativno su opsežne. Sadržavaju 84 članka. Zakon je stupio na snagu 1. rujna 2014., osim članka 35., 42., 43, članka 45., članka 47.–52., članka 55.–58., članka 64., 65., članka 67. stavak 4. i 6., članka 76. i 77., koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015. Kao i svaki put dosad, kad se donosio novi ili mijenjao postojeći Ovršni zakon, cilj je i ovaj put učiniti ovrhu učinkovitijom, transparentnijom i pravednijom. U tom smislu važne su izmjene i dopune koje se odnose na dostavu, pravne lijekove i neke druge odredbe kojima je svrha ubrzavanje ovršnog postupka.

Pregled svih novina koje sadržava Novela Ovršnog zakona razmatrane su u radu »Novine u provođenju ovrhe prema Noveli Ovršnog zakona«. Najznačajnije novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona odnose se na ovrhu na nekretninama. Osim nekih poboljšanja u samom postupku ovrhe na nekretninama i uvođenja nekih novih instituta kao, primjerice, uvođenje statusa najmoprimca na određeno vrijeme, posebnu novost predstavlja uvođenje u postupak ovrhe na nekretninama (i pokretninama), elektroničke javne dražbe i povjeravanje njezine provedbe Financijskoj agenciji. O ovrsi na nekretninama i elektroničkoj javnoj dražbi pišemo u radovima »Ovrha na nekretninama« i »Elektronička javna dražba«. »Novine u postupanju s pravnim lijekovima« sljedeći je rad u knjizi. U njemu se pregledno obrađuju pravni lijekovi predviđeni Ovršnim zakonom, s naglaskom na novine koje u tu materiju unosi ova posljednja Novela Ovršnog zakona. Rad »Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao ovrhovoditelji i procjena nekretnina u ovršnom postupku« sadržava, kako mu i sâm naziv kaže, dvije teme.

U prvoj se razmatraju svi aspekti vođenja ovršnog postupka kad se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave javljaju kao ovrhovoditelji, bilo da se radi o prisilnoj naplati javnih davanja ili o naplati tražbina iz ugovornih odnosa. Važna novost u ovrsi na nekretninama odnosi se na procjenu vrijednosti nekretnina koja se, iako se utvrđuje prema slobodnoj ocjeni, mora temeljiti na nalazu i mišljenju ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja, izrađenog primjenom posebnih propisa, odnosno primjenom Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnine (Nar. nov., br. 74/14) i drugih propisa koji reguliraju to pitanje. Način procjene vrijednosti nekretnina i neka pitanja s tim u svezi, predmet su druge teme u ovom radu. Prikazi, komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja, dana kroz autorske radove objavljene u ovoj knjizi, služe lakšoj primjeni propisa i otklanjanju nedoumica koje se u praksi mogu javiti. Uz autorske stručne radove u knjizi je, kao prilog, dan pročišćeni tekst Ovršnog zakona u kojem su masnim slovima označene posljednje izmjene i dopune.

UREDNIŠTVO

Autori: Vitomir Boić dipl. iur., predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske