Izbor sudskih odluka i mišljenja ministarstava - nekretnine i zemljišne knjige

• Zagreb 2009.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
200 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04350001
Cijena: 
204,75 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

 

Predgovor

U primjeni svakog propisa postoje dvojbe i nejasnoće koje se, do donošenja odgovarajuće ili nedostajuće norme, premošćuju primjenom sudske prakse, odnosno odgovarajućih stajališta nadležnih tijela. Problema nedostatnih ili dvojbenih odredaba nisu lišeni ni propisi o nekretninama i zemljišnim knjigama. Upravo smo stoga odlučili izdati ovaj izbor sudskih odluka, odnosno mišljenja nadležnih ministarstava, u nadi da će pomoći svima onima koji se bave vlasničkopravnim i zemljišnoknjižnim područjem, ali i onima koji se ponekad susreću s njima. Knjiga sadržava izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske te nekoliko županijskih sudova, kao i mišljenja Ministarstva pravosuđa i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ponajprije u primjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08) i Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08), kao krovnih propisa iz područja vlasničkopravnih odnosa, odnosno zemljišnoknjižne materije. No, odluke i mišljenja odnose se i na niz drugih propisa (i važećih i nevažećih) koji na izravan ili neizravan način imaju doticaja s materijom koja je predmet ove knjige, a čiji popis se nalazi u zakonskom kazalu. Pri izboru odluka i mišljenja vodili smo računa o odabiru onih koje su aktualne, kojima je možda po prvi puta zauzeto neko značajno pravno stajalište, kojima je zauzeto neko novo stajalište, odnosno one koje razrješavaju određene dvojbe u primjeni propisa, a koje su vrlo učestale. Lakšem služenju knjigom, odnosno odlukama i mišljenjima u njoj, trebala bi pomoći 3 kazala: pojmovno kazalo, zakonsko kazalo i kazalo odluka i mišljenja prema sudovima, odnosno ministarstavima.

Priredile: Ljiljana Antonić dipl. iur., načelnica Sektora za zemljišnoknjižno pravo Ministarstva pravosuđa; Biljana Barjaktar dipl. iur.; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama