Gradnja i prostorno uređenje 2014.

 • upravnopravna praksa uz propise o legalizaciji
 • primjena propisa
 • primjeri iz prakse u podru~ju prostornog ure|enja i gradnje
 • upute za postupanje
 • tekstovi propisa:
  • Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)
  • Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13)
  • Uredba o procijeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/14)
  • Pravilnik o metodama procijene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 79/14)
Zagreb, 2014.

Opseg: 
336 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05620001
Cijena: 
270,00 kn

PREDGOVOR

Donošenjem Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 i 143/13), Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Nar. nov., br. 98/12), Zakona o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13), Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/14), Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 79/14), Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 79/14) i drugim relevantnim podzakonskim aktima u ovom području, dovršena je reforma i usklađivanje tog upravnograđevinskog područja s pravnom stečevinom Europske unije i otpočela je primjena novih propisa u ovom, nadasve važnom, području prostornog uređenja i graditeljstva.

Stoga smo u ovom priručniku u prvoj temi provođenja legalizacije u praksi uz tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12 i 143/13) i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Nar. nov., br. 98/12), donijeli značajnu upravnopravnu praksu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koja je nastala u ove dvije godine od primjene tih propisa. Isto tako objavili smo tekst Okružnice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s objašnjenjima pojedinih zakonskih odredaba, što je prijeko potrebno u primjeni tih propisa. Druga tema ovog priručnika su novi i osobito značajni propisi, a to je Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnik o metodama procjena nekretnina. U ovom radu prikazane su temeljne odrednice tih značajnih propisa i razlozi donošenja. Isto tako u radu se iznose i prednosti određenih metoda procjene i objašnjava njihova primjena.

Tema sljedećeg rada su odredbe novog Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 79/14). U radu se iznose razlike između novog i prijašnjeg Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13), kao i najčešća pitanja iz prakse u provođenju propisa u tom području. Prilozi knjizi su tekstovi Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13), Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/14), te Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 79/14). Ovim priručnikom želimo pomoći u lakšoj primjeni i provođenju u praksi ove osobito složene i važne materije.

Uredništvo

Autori: Ines Androić Brajčić mag. ing. arh. i urb., pomoćnica za prostorno uređenje i pravne poslove ministrice u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; mr. sc. Željko Uhlir, zamjenik ministrice, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja