GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE, LEGALIZACIJA, KONCESIJE I IZVLAŠTENJE

Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Opseg: 
270 str.
Format: 
170x240 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06120001
Cijena: 
210,00 kn

PREDGOVOR

U vrlo kratko vrijeme Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 65/17), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 65/17), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 69/17) te Zakon o koncesijama (Nar. nov., br. 69/17). Svi oni donose brojne novine u području prostornog uređenja i gradnje, legalizacije, izvlaštenja te novo uređenje područja koncesija koje zahtijevaju analizu, razjašnjenja i svojevrstan putokaz u njihovoj budućoj primjeni. Pregled tih izmjena i dopuna, odnosno novih rješenja, očekivane koristi koje se njima žele postići, kritička analiza, pozitivni pomaci u zakonskom uređenju pojedinih instituta, ali i mogući nedostaci zakonskih rješenja te pravni položaj onih na koje se navedeni zakoni odnose – pojedinci i pravne osobe koji žele graditi ili legalizirati bespravno izgrađene objekte, koji žele dobiti koncesiju te i oni čije se vlasništvo podvrgava ograničenjima kao posljedici izvlaštenja predmet su radova koje su autori, Josip Bienenfeld, Ana Berlengi Fellner, Krešimir Dragić, Iva Gašparić, Davorka Knežević i Frane Staničić pripremili za Savjetovanje »Gradnja i prostorno uređenje, legalizacija, koncesije i izvlaštenje« i koji se daju u ovoj knjizi kao vrijedan doprinos sudionicima Savjetovanja u budućem snalaženju s novim propisima.

UREDNIŠTVO

Autori: Ana Berlengi Fellner dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; mr. sc. Krešimir Dragić, Autor je zaposlenik Ministarstva financija RH. Iznesena stajališta su stajališta autora i nužno ne moraju predstavljati službeno stajalište institucije u kojoj je zaposlen.; Iva Gašparić dipl. oec., viša savjetnica – specijalistica u Ministarstvu financija Republike Hrvatske; Davorka Knežević dipl. oec., voditeljica Odjela Registra koncesija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske; dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu