GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

  • Novine u propisima
  • Građevinska dozvola
  • Financiranje komunalne infrastukture
  • Ogledni primjeri
         Redakcijski pročišćeni tekstovi:
         - Zakona o gradnji (Nar.nov., br. 153/13 i 20/17)
         - Zakona o cestama (Nar.nov., br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
Zagreb, 2017.
 
Opseg: 
278 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06070001
Cijena: 
230,00 kn

PREDGOVOR

Propisi u području gradnje, prostornog uređenja, legalizacije bespravno izgrađenih zgrada i komunalnog gospodarstva, sukladno stupnju pravnog i gospodarskog razvoja, podložni su mnogim promjenama. Isto tako, pravni okvir i usklađivanje s propisima EU, čija smo punopravna članica, uvjetuje određena zakonodavna rješenja. Stoga se i radovi u ovom Priručniku odnose na bitne pravne teme izmjena i dopuna temeljnih propisa u području gradnje i prostornog uređenja s legalizacijom nezakonito izgrađenih zgrada te propisa u komunalnom gospodarstvu.

Tako je tema prvog rada Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 20/17), koji je stupio na snagu 9. ožujka 2017., te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Ti su Prijedlozi zakona prihvaćeni na Sjednici Hrvatskog sabora 3. ožujka 2017. u prvom čitanju, s time da Vlada, kao predlagatelj, nakon prihvaćanja primjedaba i prijedloga, pripremi Konačne prijedloge tih zakona. U radu se iznose bitne odrednice i sadržaji tih zakona, kojim se uređuje ovo važno područje gradnje, prostornog uređenja i postupanja s nezakonito izgrađenim zgradama. Drugi rad odnosi se na područje pravnog statusa i ugovornog financiranja komunalne infrastrukture i instituta komunalne naknade prema poreznim propisima. U radu se osobito obrađuje pretvorba komunalne naknade u porezne nekretnine te se iznose bitni elementi te pretvorbe, kao i ogledni primjeri, koji su jedan od načina u reguliranju te materije. O predloženom Zakonu o koncesijama, koji je još uvijek u saborskoj proceduri, piše se u trećem radu.

Obrađeni su nastanak i bitna pravna obilježja koncesije, kao i prestanak koncesije prema odredbama de lege ferenda Zakona o koncesijama. Pravo na naknadu za zemljište na kojem je izgrađena cesta je predmet analize u četvrtom radu prema odredbama Zakona o cestama i drugim meritornim propisima u tom području. Isto tako je važna tema u Priručniku upis zgrada u katastar i zemljišne knjige u redovitom postupku obnove zemljišne knjige, što je, upravo, detaljno obrađeno u petom radu. Brojni ogledni primjeri i sudska praksa u ovom Priručniku ukazuju na pravilan pravni put u duhu ostvarenja ustavnog načela vladavine prava u području gradnje, prostornog uređenja, legalizacije bespravno izgrađenih zgrada i komunalnog gospodarstva. Prilozi Priručniku su redakcijski pročišćeni tekstovi zakona za lakše služenje ovom materijom, i to: Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13 i 20/17) i Zakon o cestama (Nar. nov., br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Snježana Frković dipl. iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske; mr. sc. Jadranko Jug dipl. iur., zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije