Europski uhidbeni nalog s primjerima iz sudske prakse

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Opseg: 
376 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
05500001
Cijena: 
315,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

U kratkoj, ali intenzivnoj sudskoj praksi Županijskog suda u Zagrebu, u odnosu na izdavanje i izvršenje europskih uhidbenih naloga, susreli smo se s brojnim dvojbama i nejasnoćama koje smo, s ciljem da dođemo do najboljih rješenja, rješavali konzultiranjem kolega drugih država članica, sudske prakse Europskog suda pravde, Asser instituta, Europske pravosudne mreže. Sva utvrđenja i saznanja iznijeli smo u ovom radu, s ciljem da kolegama olakšamo rad na materiji europskog uhidbenog naloga, a ujedno potaknemo na promišljanja i suradnju u svrhu zajedničkog ostvarenja još boljih rješenja.

U neposrednim kontaktima s državama članicama utvrdili smo da su se i ostale zemlje članice susretale s istim problemima i dvojbama te da je materija europskog uhidbenog naloga, unatoč desetljeću primjene, još uvijek u razvoju. Naime, okolnost da europski uhidbeni nalog omogućava predaju vlastitih državljana, još uvijek predstavlja »kamen spoticanja« za većinu država članica, kao i uvođenje »kataloga« od 32 kategorije kaznenih djela za koja se ne traži provjera dvostruke kažnjivosti, pa većina država članica smatra da su ugrožena prava i pravna sigurnost tražene osobe, zbog neodređenosti i široko opisanih kategorija djela. U praksi su, također, uočene određene dvojbe i nejasnoće kako u ispunjavanju obrasca europskog uhidbenog naloga, tako i u njegovu prosljeđivanju državama članicama EU u kojima se tražene osobe nalaze.

Upravo s ciljem otklanjanja dvojbi i nejasnoća, nastojali smo praktičnim primjerima iz sudske prakse, ali i kratkim i jasnim uputama u samom obrascu europskog uhidbenog naloga, olakšati postupanje nadležnih pravosudnih tijela prilikom ispunjavanja i prosljeđivanja europskog uhidbenog naloga. U svrhu ujednačavanja i usavršavanja sudske prakse u izvršavanju zaprimljenih europskih uhidbenih naloga, koji su u nadležnosti županijskih sudova prema mjestu gdje je osoba na koju se nalog odnosi zatečena, odnosno gdje ima prebivalište ili boravište, iz prakse Županijskog suda u Zagrebu izrađeni su podsjetnici za postupanje na ročištima istražnih sudaca i sjednicama izvanraspravnih vijeća s primjerima iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Suda pravde Europske unije u Luksemburgu u odnosu na postupke izvršavanja naloga.

Također, u svrhu olakšavanja primjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Nar. nov., br. 91/10, 81/13 i 124/13 – u nastavku teksta: ZPSKS-EU), u prilogu ovoga rada nalazi se neslužbena pročišćena verzija zakonskoga teksta kao i prijevodi Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica te Okvirne odluke Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji. Smatramo da će priložene okvirne odluke pojasniti i olakšati primjenu ZPSKS-EU, vodeći se načelom da sve što nije regulirano ZPSKS-EU (uz podrednu primjenu nacionalnog zakonodavstava), valja tumačiti u smislu okvirnih odluka implementiranih ovim Zakonom zbog njihove nadnacionalne snage.

Nadamo se da će naš trud i rad uložen u stvaranje ove knjige biti korisni našim kolegama, ali i široj javnosti.

U Zagrebu, siječanj 2014.

Autori

Autori: Ivan Turudić dipl. iur., predsjednik Županijskog suda u Zagrebu; Tanja Pavelin dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Ivana Bujas dipl. iur., sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu