ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA

  • mogućnost jedinica lokalne samouprave u korištenju EU fondova
Zagreb, 2017.
 
Opseg: 
176 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06040001
Cijena: 
180,00 kn

PREDGOVOR

Elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina središnja su tema ovog priručnika, s osobitim osvrtom na mogućnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave korištenja sredstava EU fondova u tom području. Stoga se i prvi rad u ovom priručniku bavi temom sadržaja Direktive 2014/61/ EU i Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Nar. nov., br. 121/16) i ustrojavanjem katastra infrastrukture (vodova) prema odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17 - ispr.) i drugih meritornih propisa.

Tema drugog rada su iskustva i analiza mogućnosti ulaganja u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i širokopojasne mreže velikih brzina, u kojem se iznose i određeni primjeri rješenja za poboljšanje djelovanja Republike Hrvatske u ovom području. Ekonomski interesi i društveni problemi realizacije velikih infrastrukturnih projekata predmet su rasprave u trećem radu ovog priručnika, u kojem analiziramo regionalni projekt »Slavonska mreža«. Isto tako, važna i osobito zanimljiva je tema četvrtog rada, o analizi infrastrukturnog projekta »Slavonska mreža« - iskustva iz prakse i samo značenje i pripremu podataka osobito u projektima širokopojasnog pristupa.

Peti rad odnosi se na izrazito značajnu pravnu temu problematike vezane uz nepoštene ugovorne odredbe i prijevremeni raskid ugovora o pružanju javnih komunikacijskih usluga od strane pružatelja tih usluga. Autor iznosi analizu mjerodavnih propisa u tom području i ukazuje na određene dvojbe u primjeni relevantnih propisa u toj materiji te predlaže određena rješenja. Prilog knjizi su tekstovi zakona, i to: – Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Nar. nov., br. 121/16) i – Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17 - ispr. - redakcijski pročišćeni tekst), za lakše snalaženje u ovoj materiji.

Uredništvo

Autori: mr. sc. Franjo Ambroš dipl. ing geod., Geoprem d.o.o.; dr. sc. Justina Bajt dipl. iur.; Milan Ivanović dipl. iur., Zagreb, koordinator Udruge općina Republike Hrvatske; mr. sc. Jadranko Jug dipl. iur., zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske