Izdanja u nakladi Novog informatora

Napomena za narudžbu izdanja:
Ako želite odjednom naručiti više izdanja, možete ih odabrati na stranici Narudžba izdanja
Pojedinačne narudžbe možete obaviti i na stranicama izdanja u popisu.

Popuste na pojedina izdanja možete ostvariti narudžbom KOMPLETA IZDANJA

ZA NARUDŽBU IZDANJA VRIJEDNOSTI DO 100,00 kn, ZARAČUNAVAMO TROŠAK POŠTARINE.

Tražilica izdanja

Izdanja s popustom

 • Ogledni primjeri, proračuna i odluke o izvršavanju proračuna
 
Zagreb, 2015.

NOVO
Cijena: 230,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH)

Redakcijski pročišćeni tekst: 

 • PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
  (Nar. nov., br. 79/13, 85/13 - ispr. i 160/13) 
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
  (Nar. nov., br. 160/13)
 • PRAVILNIK O OSLOBOĐENJU OD POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE ZA ROBU UVEZENU U OSOBNOJ PRTLJAZI OSOBA KOJE PUTUJU IZ TREĆIH DRŽAVA TE ZA ROBU UVEZENU KAO MALA POŠILJKA NEKOMERCIJALNOG ZNAČAJA
  (Nar. nov., br. 79/13) 

Zagreb, 2014.

Cijena: 80,00 kn
Cijena s popustom: 40.00kn
Cijena: 315,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • novine u radnopravnom zakonodavstvu
 • o Prijedlogu novog Zakona o radu
 • o novom Zakonu o mirovinskom osiguranju
 • novine u obveznom zdravstvenom osiguranju i naknada plaće
 • izbori za radnička vijeća
 • tekstovi zakona
   

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • Program usavršavanja
  • propisi i praksa
  • primjeri 
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 3/2013.

Cijena: 200,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • usklađivanje akata JLS-a
 • održivo gospodarenje otpadom i komunalni redar
 • vodno gospodarstvo
 • zemljišne knjige
 • upis cesta u katastru i zemljišnoj knjizi
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o vodama

Sadržaj u PDF formatu

 Zagreb, 2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • Program usavršavanja
 • propisi i praksa
 • primjeri 
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11 i 83/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2/2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • novine u radnim odnosima nakon novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13)
 • godišnji odmori
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 200,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • Program usavršavanja
  • propisi i praksa
  • primjeri

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
 • novine u propisima
 • ogledni primjeri
 • Zakon o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (redakcijski proč. tekst)
 • Zakon o registru birača (Nar. nov., br. 144/12)

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 50.00kn
 • Novine u propisima
 • Primjeri iz prakse
 • Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
 • Zakon o sudovima (Nar. nov. br., 28/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Cijena: 270,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama OPZ-a
• Sudska praksa i primjeri akata
• Opći porezni Zakon (redakcijski pročišćeni tekst) 

Zagreb, 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Izbor sudskih odluka i mišljenja ministarstava

 • Zagreb 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 204,75 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• autorski pročišćeni tekst Zakona s napomenama i kazalom III. izmjenjeno i dopunjeno izdanje Zagreb 2009.

Cijena: 189,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• primjena propisa i problemi u praksi • odgovornost za štetu organizacija za platni promet • primjeri obračuna kamata • Zakon o obveznim odnosima (izvadci koji se odnose na kamate iz starog i novog Zakona) • Zakon o kamatama • uredbe

Cijena: 210,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku • sudska praksa • primjeri akata • pojmovno kazalo Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 280,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

praksa • dvojbe • prijedlozi

Cijena: 231,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• redakcijski pročišćeni tekst s komentarom • sudska praksa • kazalo pojmova

Cijena: 220,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Propisi • Pojmovna kazala • Napomene i poveznice • Sudska praksa • Porezni aspekti • Ogledni primjeri

Cijena: 195,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

mr. sc. Teodor Antić

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• Nar. nov., br. 107/07

Cijena: 210,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• novi propisi • sudska praksa • dvojbe u primjeni propisa

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• općenito o koncesijama u pravnom sustavu Republike Hrvatske • koncesije i koncesijska odobrenja prema odredbama posebnih zakona • koncesije - opći i posebni koncesijski režimi

Cijena: 280,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

ZBIRKA PROPISA 1

 • zakoni, uredbe, pravilnici i odluke s komentarima i poveznicama
 • pojmovna kazala Zagreb 2008.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• Zagreb 2009.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 204,75 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Pročišćeni tekst Zakona s komentarom Upravnopravna i sudska praksa Ogledni primjeri

Zagreb 2010

Sadržaj u PDF formatu

50% POPUSTA

Cijena: 162,75 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

(Nar. nov., br. 137/09) Stupa na snagu 1. svibnja 2010. Zagreb, 2010. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upis vlasništva posebnog dijela nekretnine

Zagreb, 2010.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 231,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• novi propisi, sudska praksa, primjeri • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o vodama Zagreb, 2010. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 250,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• vrste upisa
• pravni temelj
• učinci…
• prateći propisi
• Zagreb, 2011.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 199,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

• novi propisi, sudska praksa, primjeri
• Zakon o upravljanju državnom imovinom
• Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (s uredbama iz Nar. nov., br. 12/11)

Zagreb, 2011.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn
Cijena: 252,00 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

ZBIRKA PROPISA VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje Zagreb 2011. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 336,00 kn
Cijena s popustom: 90.00kn

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11) • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11) i Uredba • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih gra|evina (Nar. nov., br. 80/11) • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji • tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgra|enim zgradama i drugi propisi Zagreb, 2011. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn

PRIMJENA ZUS-a, PROPISA O FINANCIRANJU JEDINICA I PREOBLIKOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DJELATNOSTI VODA I ODVODNJE

 • Zakon o upravnim sporovima
 • Zakon o fi nanciranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave (redakcijski pročišćeni tekst)
 • Zakon o vodama (redakcijski pročišćeni tekst)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zagreb, 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 50.00kn
 • novine u propisima
 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parni~nom postupku
Zagreb, 2011.
 
Cijena: 262,50 kn
Cijena s popustom: 99.00kn