Izdanja u nakladi Novog informatora

Napomena za narudžbu izdanja:
Ako želite odjednom naručiti više izdanja, možete ih odabrati na stranici Narudžba izdanja
Pojedinačne narudžbe možete obaviti i na stranicama izdanja u popisu.

Popuste na pojedina izdanja možete ostvariti narudžbom KOMPLETA IZDANJA

ZA NARUDŽBU IZDANJA VRIJEDNOSTI DO 100,00 kn, ZARAČUNAVAMO TROŠAK POŠTARINE.

Tražilica izdanja

Propisi Republike Hrvatske

(Nar. nov., br. 103/15)

 • tekst Obiteljskog zakona
 • pojmovno kazalo
Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 75,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14)

 • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
 • pojmovno kazalo
Zagreb, 2016.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Cijena: 80,00 kn

(Nar. nov, br. 125/11 i 144/12, 56/15 i 61/15 - ispr.)

 • redakcijski pročišćeni tekst
 • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
III. izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

NOVO

Cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 71/15)

 • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Stečajnog zakona
 • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb 2015.

NOVO

Cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 93/14)

 • tekst Zakona
 • pojmovno kazalo
  • Zakon o zaštiti na radu
   (Nar. nov., br. 71/14 i 118/14 - ispr.)
  • Zakon o Inspektoratu rada
   (Nar. nov., br. 19/14) 
Cijena: 95,00 kn

Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst,91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13 i 145/13)

 • redakcijski pročišćeni tekst
 • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb 2014.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 115,00 kn

(Nar. nov. br., 35/05, 41/08 i 125/11)

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Zakona o obveznim odnosima
 • pojmovno kazalo 

Zagreb 2013. 

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 130,00 kn

(Nar. nov., br. 107/07 i 39/13)

 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona 
 • napomene uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo
Zagreb 2013.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 95,00 kn

(Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispr., 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 - odluka USRH)

X. izdanje

 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona 
 • napomene uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo 
Zagreb 2016.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 95,00 kn

Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 111/12)
Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

 • Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udružženja (EGIU)
  (Nar. nov., br. 107/07)

Zagreb, 2015.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 160,00 kn

(Nar. nov., br. 20/10)

 • tekst Zakona
 • opširno pojmovno kazalo

II. izdanje
Zagreb 2015.
Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 60,00 kn

s povezujućim odredbama i kazalom

Cijena: 72,45 kn

uz opširno pojmovno kazalo • Nar. nov., br. 48/03, 163/03 i 35/05 - v. Zakon o obveznim odnosima III. izdanje Zagreb 2012. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 63,00 kn

(Nar. nov., br. 47/09) - tekst Zakona - kratki komentari i poveznice - pojmovno kazalo Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 73,50 kn