Izdanja u nakladi Novog informatora

Napomena za narudžbu izdanja:
Ako želite odjednom naručiti više izdanja, možete ih odabrati na stranici Narudžba izdanja
Pojedinačne narudžbe možete obaviti i na stranicama izdanja u popisu.

Popuste na pojedina izdanja možete ostvariti narudžbom KOMPLETA IZDANJA

ZA NARUDŽBU IZDANJA VRIJEDNOSTI DO 100,00 kn, ZARAČUNAVAMO TROŠAK POŠTARINE.

Tražilica izdanja

Propisi Republike Hrvatske

Nar. nov., br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)

• redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe

• pojmovno kazalo

Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 71/15 i 104/17)

 • tekst Stečajnog zakona
 • pojmovno kazalo

Zagreb 2017.

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH, 55/13, 60/13 – ispr. i 108/17)

 • re­dak­cij­ski pro­čiš­će­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – Odluka USRH i 29/17)

 • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo
III. izdanje

Zagreb, 2017.
 
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

 

Cijena: 60,00 kn

(Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)

 • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 95,00 kn

(Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15)

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

 • Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

  (Nar. nov., br. 107/07 i 110/15)

Zagreb, 2017.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 160,00 kn

(Nar. nov., br. 74/14 i 69/17)

 • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 40,00 kn

(Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst, 91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

 • redakcijski pročišćeni tekst
 • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Zagreb 2017.

NOVO

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17)

 • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
 • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Cijena: 80,00 kn

(Nar. nov., br. 103/15)

 • tekst Obiteljskog zakona
 • pojmovno kazalo
Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Cijena: 75,00 kn

(Nar. nov, br. 125/11 i 144/12, 56/15 i 61/15 - ispr.)

 • redakcijski pročišćeni tekst
 • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
III. izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2015.

Cijena: 115,00 kn

(Nar. nov., br. 93/14)

 • tekst Zakona
 • pojmovno kazalo
  • Zakon o zaštiti na radu
   (Nar. nov., br. 71/14 i 118/14 - ispr.)
  • Zakon o Inspektoratu rada
   (Nar. nov., br. 19/14) 
Cijena: 95,00 kn

(Nar. nov. br., 35/05, 41/08 i 125/11)

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Zakona o obveznim odnosima
 • pojmovno kazalo 

Zagreb 2013. 

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 130,00 kn

(Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispr., 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 - Odluka USRH)

XI. izdanje

 • redakcijski pročišćeni tekst Zakona 
 • napomene uz pojedine odredbe
 • pojmovno kazalo 
Zagreb 2017.

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 95,00 kn

uz opširno pojmovno kazalo • Nar. nov., br. 48/03, 163/03 i 35/05 - v. Zakon o obveznim odnosima III. izdanje Zagreb 2012. Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 63,00 kn

s povezujućim odredbama i kazalom

Cijena: 72,45 kn

(Nar. nov., br. 47/09 stupio na snagu 1. siječnja 2010.)
- tekst Zakona
- kratki komentari i poveznice
- pojmovno kazalo
III. izdanje

Sadržaj u PDF formatu

Cijena: 70,00 kn