Narudžbenica za izdanje: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade