Narudžbenica za izdanje: NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI