Narudžbenica za izdanje: SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI I DRŽAVNOJ UPRAVI