Narudžbenica za izdanje: NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA