Narudžbenica za izdanje: ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE