Narudžbenica za izdanje: Zakon o DKOM-u i Zakon o javnoj nabavi, okvirni sporazum