Informator broj 6518 od 16. travnja 2018.

Uvodnik:

Tarife odvjetnika u kontekstu prava Europske unije

U članku autorica prikazuje hrvatski sustav nagrada i naknade troškova za rad odvjetnika u kontekstu presuda Suda Europske unije u kojima se analizira primjenjivost pravila tržišnog natjecanja na tarife odvjetnika, odnosno pravnih zastupnika, ovisno o tome imaju li tarife karakter državnog akta ili ne.

Autorica: Marina Romić, LL.M. (University of Michigan), radi kao sudska savjetnica (référendaire) na Sudu Europske unije.

Sudska praksa

Prava osuđenika – djelotvorno pravno sredstvo
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Nadležnost u sporovima s međunarodnim obilježjima
Područje: Parnični postupak
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Pravo na sudsku zaštitu člana udruge
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Ovršni postupak – ovršna isprava
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Naplata iznajmljivanja stanova, soba i postelja u domaćinstvu
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Produljenje službe na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj samoupravi
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zatezne kamate
Područje: Kamate
Odluka škole o razrješenju ravnatelja nije upravni akt
Područje: Upravni spor
Podjela društva
Područje: Trgovačka društva
Kamatna stopa na zajam povezanom društvu
Područje: Porezno pravo - porez na dobit, amortizacija