Informator broj 6517 od 09. travnja 2018.

Uvodnik:

Zaštita savjesnosti i pozornosti – načelo obveznog prava

Autor u članku razmatra pitanje savjesnosti odnosno nesavjesnosti i pozornosti odnosno nepozornosti, držeći da te pojmove valja razlikovati. U tom smislu i posljedice nesavjesnosti i nepozornosti nisu uvijek identične. Naime, u pojedinim odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) propisane su samo pravne posljedice za nesavjesnost, dok se nepozornost u tim odredbama ne spominje pa i ne dovodi do štetnih posljedica.

Autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Sudska praksa

Pravično suđenje, pravo vlasništva – troškovi parničnog postupka
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – svrhovita delegacija
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Zahtjev za izvanredno preispitivanje presude
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upis nastanka razloga za prestanak društva
Područje: Trgovačko pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Naknada troškova privremenog zastupnika
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske