Informator broj 6515 - 6516 od 26. ožujka 2018.

Uvodnik:

Rod i rodna ideologija - muška borba oko ženske zaštite

U ozračju aktualnih polemika povodom namjeravanog iznošenja pred Hrvatski sabor prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, razmatramo nastali spor oko navodnog unošenja rodne ideologije u hrvatski pravni sustav, prihvaćanjem Konvencije, koja u svom pojmovniku sadržava oba izraza - spol i rod. Nasuprot stajalištu da se Konvencijom unosi »disocijacija pojmova spol i rod«, autor zastupa stajalište o povezanosti tih pojmova u Konvenciji, te o konvencijskom funkcionalno-socijalnom razlikovanju tih povezanih izraza, ali primjenjivih s obzirom na situaciju na koju se odnose, to jest u kontekstu društvene realnosti. Zaključujemo ukazivanjem na realne pretpostavke koje svaka država mora uzeti u obzir pri određivanju trenutka pristupanja Konvenciji, s obzirom na mogućnosti i vrijeme. Sve to u očekivanju vremena kada će »disocijacija žrtve s obzirom na spol/rod« postati nepotrebna.

Autor: mr. sc. Miljenko A. Giunio, MM-prokurist, predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu Zagreb

Sudska praksa

Obvezno pravo – odgovornost za štetu – šteta koju prouzroči divljač
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Određivanje vrijednosti predmeta spora
Područje: Parnični postupak
Sud:
Vlasništvo nad nerazvrstanim cestama
Područje: Cestovni promet
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Članak 80.b Ovršnog zakona
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Prodaja nekretnine upisane u temeljni kapital društva
Područje: Porezno pravo - porez na dobit, amortizacija
Upravni ugovor za porezni dug
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe
Područje: Obvezno pravo
Godišnji odmor radnika koji rade u izmjenama smjena
Područje: Radno pravo
Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi
Područje: Javna nabava