Informator broj 6514 od 19. ožujka 2018.

Uvodnik:

Dopuštenost otkaza trudnoj radnici u svjetlu odluke Suda Europske unije u predmetu C-103/16

Nedavno je Sud Europske unije analizirao primjenu Direktive Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili koje doje, te je u predmetu C-103/16 od 22. veljače 2018. taj Sud donio odluku o određenim načinima tumačenja pojedinih odredaba te Direktive. Da bi se u potpunosti shvatila važnost te odluke Suda EU na naše zakonodavstvo i sudsku praksu, u članku, osim analize toga predmeta, donosimo i analizu odluke u predmetu C-103/16 u odnosu na hrvatske pozitivne propise radnog prava.

Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Sudska praksa

Pravo na pristup informacijama – vitalni interesi države u domeni međunarodnih odnosa
Područje: Ustavno pravo
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Posebni postupci – izdavanje europskog platnog naloga – izvanredni pravni lijek
Područje: Parnični postupak
Sud:
Naknadna dioba imovine društva nakon brisanja iz sudskog registra
Područje: Stečaj
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Prethodno pitanje
Područje: Parnični postupak
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Uobičajeno boravište
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Upravni spor – presumirano povlačenje tužbe
Područje: Upravni spor
Nasljeđivanje poslovnih udjela
Područje: Nasljedno pravo
Preuzimanje duga
Područje: Obvezno pravo
Pročelnik bez položenog državnog stručnog ispita i odlučivanje u službeničkim odnosima
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Videonadzor radnika
Područje: Radno pravo