Informator broj 6513 od 12. ožujka 2018.

Uvodnik:

Ukidanje izvanrednih kontrolnih pregleda u mirovinskom osiguranju

S obzirom na to da je Ustavni sud Odlukom broj: U-I-1574/2016, U-I-1244/2017 od 30. siječnja 2018. ukinuo čl. 103. i 126.a te čl. 129. st. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16), u članku autor prikazuje institute na koje se odnose navedeni članci Zakona o mirovinskom osiguranju te teoretske postavke na kojima se temelje zaključci Ustavnog suda.

Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sudska praksa

Pravično suđenje, pravo vlasništva – zaštićena najamnina
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske
Održavanje glavne rasprave bez prisutnosti okrivljenika
Područje: Prekršajno pravo
Sud:
Prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade
Područje: Gradnja
Sud:
Nalog za utovar kao ponuda za sklapanje ugovora
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Ovrha na imovinskom pravu
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Ograničenja i izuzeća od ovrhe na jedinoj nekretnini ovršenika građanina
Područje: Ovršni postupak
Odluka o poništenju postupka javne nabave
Područje: Javna nabava
Porez na nasljedstva i darove
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Komunalna naknada za korištenje zajedničkog prostora
Područje: Komunalno gospodarstvo
Upravni spor – vezanost pravnim shvaćanjem i primjedbama suda
Područje: Upravni spor
Ustupanje nasljednog dijela prije diobe
Područje: Nasljedno pravo