Informator broj 6512 od 05. ožujka 2018.

Uvodnik:

O raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i regionalne samouprave pravne su osobe javnog prava pa, u skladu s tim, njihova tijela u svim segmentima svoga djelovanja moraju štititi javni interes, pa je i raspolaganje nekretninama u vlasništvu općina, gradova, županija i Grada Zagreba regulirano posebnim režimom za različite vrste nekretnina, na temelju posebnih propisa. Ovaj se članak, stoga, bavi upravo tim slučajevima raspolaganja nekretnina, uz isticanje specifičnih pitanja i dvojbi.

Autor: Mladen Ivanović dipl. iur.

Sudska praksa

VI pitate – MI odgovaramo

Dostava rješenja o raspolaganju za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
Područje: Radno pravo
Povrat komunalnog doprinosa
Područje: Komunalno gospodarstvo
Upravni spor – dvije presude koje utječu na ishod iste upravne stvari
Područje: Upravni spor
Ispravak presude i rok za ispravak
Područje: Parnični postupak
Odricanje od zastare
Područje: Obvezno pravo