Informator broj 6511 od 26. veljače 2018.

Uvodnik:

Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora

Korak nazad u zaštiti prava stranaka?

Povod za pisanje ovoga rada jest Zaključak sjednice svih sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj 6 Su-85/2018-3 od 12. veljače 2018., u predmetu primjene čl. 79. u svezi s čl. 20. st. 3. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - Odluka USRH i 29/17), s kojim autori izražavaju svoje neslaganje te ističu da se njime izigrava Odluka Ustavnog suda RH, U-I-2753/2012 i dr. (Nar. nov., br. 94/16), kojom je ukinut čl. 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14), u tekstu kako je bio izmijenjen izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima 2012. godine (Nar. nov., br. 143/12).

Autori: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Lana Ofak dipl. iur., asistentica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Marko Turudić, viši asistent na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sudska praksa

Obvezno pravo – učinci dvostranoobveznih ugovora kod jednostranog raskida (liječnik specijalist – ugovor o specijalizaciji)
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Kazneni postupak – izreka presude
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Povreda prava manjinskih članova društva
Područje: Trgovačka društva
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Ništetnost ugovora i postojanje pravnog interesa tužitelja
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Porezni akt
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Zastara komunalne naknade
Područje: Komunalno gospodarstvo
Zatezne kamate
Područje: Obvezno pravo
Korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine nakon povratka s roditeljskog dopusta
Područje: Radno pravo
Isplata otpremnine u gotovini tijekom ovršnog postupka
Područje: Ovršni postupak
Karakteristike i prijenos računa u elektroničkom obliku
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon