Informator broj 6510 od 19. veljače 2018.

Uvodnik:

Pravo zatvorenika na naknadu štete zbog neadekvatnih uvjeta u zatvoru

Autor u ovom članku prikazuje načelna stajališta o tome u kakvim uvjetima moraju biti zatvorenici/pritvorenici odnosno osobe koje su sada u istražnom zatvoru, te kakva su im prava u parničnim postupcima koje vode radi naknade štete koju su pretrpjeli zbog boravka u neadekvatnim zatvorskim uvjetima, koji su ispod prihvaćenih standarda.

Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sudska praksa

Obvezno pravo – ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stranka u postupku
Područje: Upravni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Naknada koristi od uporabe tuđe stvari
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Komunikacija na društvenim mrežama i odgovornost za štetu
Područje: Neimovinska šteta
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Promjena statusa općine u status grada
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Tajno društvo
Područje: Trgovačka društva
Kreditno zaduživanje tijekom predstečajnog postupka
Područje: Stečaj
Obračun PDV-a pri prodaji nekretnine
Područje: Porezno pravo - porez na promet nekretnina
Primjena Naredbe o uplatnim računima za 2018.
Područje: Državni proračun Republike Hrvatske