Informator broj 6509 od 12. veljače 2018.

Uvodnik:

Naknada troška prijevoza prema novom Kolektivnom ugovoru za javne službe

Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17) izmijenio je prava službenika i namještenika u tim službama pa su neka prava proširena, što se odnosi i na naknadu troškova prijevoza. Budući da oko toga prava postoje mnogi prijepori u praksi, ovim člankom dajemo prikaz novina, s primjerima slučajeva iz prakse.

Autorica: Tajana Zlabnik dipl. iur., odvjetnica iz Zagreba

Sudska praksa

Obvezno pravo – pobijanje dužnikovih pravnih radnji – rok za tužbu
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – izvanredni pravni lijek – ponavljanje postupka (razlozi)
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Predujam za provođenje stečajnog postupka
Područje: Stečaj
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Upravni spor – protutužba
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Zakup uredskog prostora uz minimalnu naknadu
Područje: Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost
Lokalna samouprava – raspored nakon prijma u službu na određeno vrijeme
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Ovjeravanje neistinitog sadržaja kod zemljišnoknjižnog suda
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Obračun i isplata drugog dohotka nasljedniku
Područje: Nasljedno pravo
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017.
Područje: Javna nabava