Informator broj 6508 od 05. veljače 2018.

Uvodnik:

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

Na 73. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini usmjerene su na poticanje zapošljavanja, aktivaciju i obrazovanja nezaposlenih te očuvanja radnih mjesta, a temelje se na člancima 34.-36. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 57/12, 120/12 i 16/17).

Autorica: Nataša Novaković dipl. iur., članica radne skupine za izradu novog Zakona o radu

Sudska praksa

Kazneni postupak – nezakonit dokaz – radnja prvog ispitivanja
Područje: Kazneni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Odgovornost člana uprave društva prigodom stečaja
Područje: Stečaj
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Pravo na pristup informacijama
Područje: Parnični postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Uvjeti za provođenje žurnog prekršajnog postupka
Područje: Prekršajno pravo
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Komunalne vodne građevine – stečaj
Područje: Vode i financiranje vodnog gospodarstva
Sporazum o prestanku ugovora o radu tijekom trajanja otkaznog roka
Područje: Radno pravo
Olakšica za doprinose na plaću za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Područje: Hrvatska i europski pravni prostor