Informator broj 6507 od 29. siječnja 2018.

Uvodnik:

Obveza podnošenja izvješća Povjereniku za informiranje

•provedba Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu tijela javne vlasti dužna su, na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 25/13 i 85/15), dostaviti Povjereniku najkasnije do 31. siječnja tekuće godine. Slijedom navedenog, izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu tijela javne vlasti dužna su Povjereniku za informiranje dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2018.

Autorica: Tajana Zlabnik dipl. iur., odvjetnica iz Zagreba

Sudska praksa

Upravno pravo – priziv na rješenje Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore – pravni interes
Područje: Upravni postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Radno pravo – izvanredni otkaz ugovora o radu
Područje: Radno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Cesija umjesto ispunjenja tražbine
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Troškovi objektivnog upravnog spora
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Procesni položaj društva kao stranke kod podjele
Područje: Trgovačka društva
Sud: Županijski sud
Presumirano povlačenje tužbe
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Početak tijeka zastare
Područje: Obvezno pravo
Naknada štete – zastara
Područje: Obvezno pravo
Iznos plaće koji je izuzet od ovrhe u 2018.
Područje: Ovršni postupak
PDV na prijenos vlasništva izgrađene nekretnine
Područje: Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost
Naknada za trošak prijevoza za službenike i namještenike u javnim službama
Područje: Državni službenici i namještenici
Registar obveznika PDV i registracija za potrebe PDV-a
Područje: Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost