Informator broj 6506 od 22. siječnja 2018.

Uvodnik:

Piranski pirat na putu do Luxemburga zapeo u Bruxellesu

Ukratko prikazujemo povijest »slučaja« hrvatsko-slovenske arbitraže te ukazujemo na takozvanu aferu Pirangate, koja je dovela do anuliranja Sporazuma o arbitraži i, posljedično, do problematičnog nastavljanja postupka u izvedbi novokonstituiranoga arbitražnog suda. Ukazujemo na funkciju i nadležnost Europske komisije i Suda Europske unije u sporovima između država, posebno u kontekstu nedavne izjave predsjednika Suda, dane ljubljanskom Delu, kao i svježih slovenskih intenziviranih akcija prema Komisiji i u njoj. Stoga, zaključujemo da je orijentacija s pritiskom na Komisiju rezultat spomenute, u hrvatskoj javnosti jedva poznate, izjave baruna Lenaertsa, predsjednika Suda Europske unije.

Autor: mr. sc. Miljenko A. Giunio, MM-prokurist, predsjednik Udruge pravnika u gospodarstvu Zagreb

Sudska praksa

Obvezno pravo – stopa ugovornih kamata – lihvarske kamate
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Sudski raskid ugovora o radu
Područje: Radno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Dopuštenost podnošenja žalbe
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Značenje svjetleće oznake »taxi« na vozilu
Područje: Cestovni promet
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Alternativna (stupnjevita) tužba
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

PDV na najamninu i minimalna cijena najma stana
Područje: Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost
Donošenje planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zatezna kamatna stopa od 1. siječnja 2018.
Područje: Stečaj
Cesija
Područje: Obvezno pravo
O pitanju neprijavljivanja tražbine u postupku predstačajne nagodbe
Područje: Stečaj