Informator broj 6505 od 15. siječnja 2018.

Uvodnik:

Prikaz izmjena Zakona o minimalnoj plaći

Na posljednjem zasjedanju Hrvatskog sabora u 2017. godini, među mnogobrojnima, donesen je i Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 130/17), koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. Budući da taj Zakon na nov način definira pojam odnosno sastavne elemente minimalne plaće, a uvažavajući činjenicu da mnogi radnici u Republici Hrvatskoj za obavljeni rad primaju minimalnu plaću, u nastavku dajemo prikaz novina u Zakonu o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13 i 130/17).

Autorica: Biljana Barjaktar dipl. iur.

Sudska praksa

Obvezno pravo – odgovornost za štetu od opasne djelatnosti (nogomet)
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Ništetnost izjave o otkazu ugovora
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Pasivna legitimacija kod prekršaja iz Zakona o diskriminaciji
Područje: Kazneno pravo
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Radni odnosi – prijam u službu (pravni interes za podnošenje tužbe)
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Ovrha na plaći radi uzdržavanja djeteta
Područje: Ovršni postupak
Žalba protiv odluke o odabiru kod jednostavne nabave
Područje: Javna nabava
Darovanje nekretnine
Područje: Porezno pravo - porez na promet nekretnina
Produljeno djelo kod prometnih prekršaja
Područje: Cestovni promet
Priznanje prava za starosnu mirovinu nakon ostvarenja prava na invalidsku mirovinu
Područje: Mirovinsko osiguranje
Porez na korištenje javne površine na kojoj se nalazi kiosk
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava - financiranje