Informator broj 6504 od 08. siječnja 2018.

Uvodnik:

Izmjene i dopune Zakona o radu

Dana 20. prosinca 2017., u Nar. nov., br. 127/17, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u nastavku teksta: Novela ZR). Zakon je stupio na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, dakle 28. prosinca 2017. Njime se mijenjaju odnosno dopunjavaju odredba o prijenosu Direktiva EU i odredbe o nadomještanju suglasnosti za otkaz ugovora o radu.


Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Sudska praksa

Stvarno pravo – zaštita prava vlasništva – vlasnička tužba zbog uznemiravanja (aktivna legitimacija fiducijarnog dužnika)
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Poslovni udjeli u trgovačkom društvu kao predmet bračne stečevine
Područje: Trgovačka društva
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Prijava prebivališta
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice
Područje: Obiteljsko pravo
Sud: Županijski sud
Zahtjev za mirno rješenje spora s Republikom Hrvatskom
Područje: Parnični postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Pravo na naknadu plaće župana nakon prestanka obavljanja dužnosti
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava - financiranje
Pobijanje pravnih radnji dužnika
Područje: Obvezno pravo
Zastara poreza na motorna vozila za razdoblje 2005.-2010. godine
Područje: Porezno pravo - poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove
Bračna stečevina – ugovor o doživotnom uzdržavanju
Područje: Obiteljsko pravo
Procesna legitimacija u upravnom sporu
Područje: Upravni spor
Odgovornost članova gospodarskog interesnog udruženja
Područje: Trgovačka društva