Informator broj 6501 od 18. prosinca 2017.

Uvodnik:

Novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08 – u nastavku teksta: ZSPC) stupio je na snagu prije nešto više od devet godina i unatoč višekratnim izmjenama i dopunama (Nar. nov. br., 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) ukazala se potreba za dodatnim intervencijama u tekst ZSPC-a, što je imalo za posljedicu donošenje najnovijeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 108/17), koji je djelomično stupio na snagu 16. studenoga 2017., jer članci 14., 15., 26., 27., 28., 29., 30., 33., 37., 38., 39., 40., 44. i 46. stupaju na snagu 1. siječnja 2018., a članci 11., 25., 32., 41. i 42. stupaju na snagu 20. svibnja 2018.

Autor: Željko Kudrić dipl. iur., savjetnik na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske

Sudska praksa

Stvarno pravo – sudska zaštita posjeda
Područje:
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stvarno pravo – stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla (upis u zemljišne knjige)
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Prethodni postupak pred Sudom Europske unije
Područje: Državna uprava
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni spor - upravni akt
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Utvrđivanje koncentracije alkohola kod vozača
Područje: Cestovni promet
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Prava radnika za rad na božićne i novogodišnje blagdane
Područje: Radno pravo
Porezi i doprinosi na naknade u slučaju ugovorne zabrane tržišnog natjecanja
Područje: Porezno pravo - opći porezni zakon
Služba na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Donošenje odluke u privremenom financiranju
Područje: Državni proračun Republike Hrvatske