Informator broj 6500 od 11. prosinca 2017.

Uvodnik:

Prestanak rada Fonda za naknadu oduzete imovine i dovršetak postupka denacionalizacije

Danom stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Nar. nov., br. 117/17), 1. siječnja 2018., prestaje vrijediti Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (Nar. nov., br. 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13), a ujedno Fond za naknadu oduzete imovine prestaje s radom.

Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sudska praksa

Izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Područje: Gradnja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – solidarnost dužnika
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Privremene mjere radi pobijanja odluka glavne skupštine društva
Područje: Trgovačka društva
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Teret dokaza pri postojanju razloga za izvanredni otkaz
Područje: Radno pravo
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Vrsta dostave obveznog prekršajnog naloga
Područje: Prekršajno pravo
Podjela društva kapitala – odgovornost za obveze
Područje: Trgovačka društva
Cesija između rezidenta i nerezidenta u stranoj valuti u Republici Hrvatskoj
Područje: Devizno poslovanje
Pravo na plaćeni dopust zbog smrti strica
Područje: Radno pravo
Zatezne kamate
Područje: Obvezno pravo
Pravne osobe s javnim ovlastima – nadzor zakonitosti rada
Područje: Državna uprava
Porez na cestovna motorna vozila prilikom registracije motocikla u 2018. godini
Područje: Porezno pravo - poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove