Informator broj 6499 od 04. prosinca 2017.

Uvodnik:

Postupanje prema Europskim uhidbenim nalozima u Velikoj Britaniji

Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu implementirana je u Ujedinjenom Kraljevstvu 1. i 3. Dijelom Zakona o izručenju iz 2003. godine, a te odredbe stupile su na snagu 1. siječnja 2004. i od tada su bile mijenjane i dopunjavane više puta. Tim Zakonom reguliran je i postupak izručenja između Ujedinjenog Kraljevstva i zemalja koje ne primjenjuju Europski uhidbeni nalog.

Način postupanja Ujedinjenog Kraljevstva prema izdanim europskim uhidbenim nalozima država članica Europske unije nužno će biti promijenjen konačnim datumom njegovog izlaska iz EU-a (tzv. BREXIT). Nakon BREXIT-a, Ujedinjeno Kraljevstvo poznavat će tradicionalan sustav izručenja na temelju Konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957.

Autori: Ivan Turudić dipl. iur., predsjednik Županijskog suda u Zagrebu; Tanja Pavelin dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Ivana Bujas dipl. iur., sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Sudska praksa

Parnični postupak – prekoračenje tužbenog zahtjeva
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stranačka sposobnost likvidacijske mase
Područje: Parnični postupak
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Temeljni kapital zdravstvene ustanove
Područje: Zdravstvo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Dopuštenost podnošenja žalbe
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Djelovanje rješenja o ovrsi prema novom poslodavcu
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Donošenje odluke o privremenom financiranju
Područje: Državni proračun Republike Hrvatske
Mjenica - zastara
Područje: Mjenica
Prijelaz s oporezivanja dohotka na oporezivanje dobiti
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Dopuštena pakiranja pića za izradu koktela
Područje: Ugostiteljstvo
Izvješća likvidatora skupštini društva u likvidaciji nakon podmirenja vjerovničkih tražbina
Područje: Trgovačka društva
Upravni spor - smrt zainteresirane osobe
Područje: Upravni spor