Informator broj 6497 od 20. studenog 2017.

Uvodnik:

Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2017.

U saborsku proceduru upućen je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, zajedno s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 2. studenoga 2017. U nastavku teksta dajemo kratak pregled promjena u proračunu za 2017. godinu te pregled odredaba Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu koje su se mijenjale.

Sudska praksa

Obvezno pravo – prigovor zastare – računanje roka
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Naknada štete protiv člana uprave trgovačkog društva
Područje: Trgovačka društva
Sud:
Kriteriji za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa
Područje: Komunalno gospodarstvo
Sud:
Povrat u prijašnje stanje
Područje: Prekršajno pravo
Sud:

VI pitate – MI odgovaramo

Upravni spor – uključenje zainteresirane osobe u spor
Područje: Upravni spor
Nadzorni uređaji kao sredstva zaštite na radu
Područje: Radno pravo
Donacija u stranim sredstvima plaćanja za ispitivanja i istraživanja ljekovitosti geotermalne vode
Područje: Devizno poslovanje
Odgovornost člana uprave vjerovnicima
Područje: Trgovačka društva
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava