Informator broj 6495 od 06. studenog 2017.

Uvodnik:

Problemi u ostvarivanju prava radnika u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca

Djelovanje Agencije za osiguranje radničkih tražbina usmjereno je na zaštitu i osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca i zaštitu i osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca. No, u ispunjenju vizije, misije i cilja Agencije odnosno u primjeni Zakona o osiguranju radničkih tražbina (Nar. nov., br. 70/17) uočeni su brojni problemi.

Autor: mr. sc. Ivan Madunić dipl. oec, Ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih tražbina

Sudska praksa

Stvarno pravo – posjednik – zabilježba zahtjeva za zaštitu zakonitosti
Područje: Zemljišnoknjižno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Zadužnica kao ovršna isprava
Područje: Obvezno pravo
Sud:
Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Ispunjavanje uvjeta za primitak u hrvatsko državljanstvo
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Izvanraspravno ispitivanje svjedoka i vještaka
Područje: Prekršajno pravo
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

VI pitate – MI odgovaramo

Volontiranje kao dobrovoljna aktivnost bez protučinidbe
Područje: Radno pravo
Korištenje grba jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u zaglavlju akta jedinice
Područje: Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Službenik kao sudski vještak izvan radnog vremena
Područje: Državni dužnosnici
Ustupanje radnika u povezano društvo
Područje: Radno pravo
Zaštita na radu – procjena rizika
Područje: Radno pravo