Informator broj 6493 od 23. listopada 2017.

Uvodnik:

Cijepljenje djece u praksi Ustavnog suda

Ostvarivanje djetetova prava na život i zdravlje ne može se sagledavati bez istodobne odgovornosti roditelja za dijete, te njihove dužnosti i prava da poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se djetetov život i zdravlje očuvali u najvećoj mogućoj mjeri. Osim toga, roditelji su dužni i odgovorni brinuti se o zdravlju djeteta te mu omogućiti korištenje uobičajenih i prihvatljivih medicinskih i zdravstvenih postupaka koji služe očuvanju zdravlja, kao što je, primjerice, cijepljenje. Upravo o temi cijepljenja djece posljednjih desetak godina uporno se vode polemike - da ili ne? O tom vrlo ozbiljnom pitanju u svojoj se praksi bavio i Ustavni sud Republike Hrvatske.

Država je dužna djeci osigurati zaštitu njihovih prava i interesa, između ostalog, i u djelatnosti zdravstva. Ipak, najveća je odgovornost u ostvarivanju svih djetetovih prava, pa tako i prava na život i zdravlje, na roditeljima, čiju ulogu u tom smislu naglašava i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sudska praksa

Trgovačko pravo – odgovornost članova uprave
Područje: Trgovačko pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni spor – upravni akt
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Prioritetne tražbine kod postupka predstečajne nagodbe
Područje: Financije
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Mjesna nadležnost – ovrha
Područje: Ovršni postupak
Sud: Županijski sud