Informator broj 6491 od 09. listopada 2017.

Uvodnik:

Moral u načelima i pravilima obveznog prava

U radu autor ukazuje na odredbe Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) koje unose moralne kriterije i moral u obvezne odnose, a posebno u ugovorne odnose te njihov utjecaj na postojanje i sadržaj tih odnosa.

Autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Sudska praksa

Neosnovano bogaćenje - korištenje suvlasničkog dijela nekretnine bivšeg bračnog druga
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stjecanje hrvatskog državljanstva
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Rok provedbe izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Postupanje registarskog suda po žalbi - odbačaj nepravodobne žalbe
Područje: Trgovačko pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Rok za podnošenje tužbe zbog pravnih nedostataka - trenutak saznanja o uknjižbi treće osobe
Područje: Obvezno pravo
Sud: Županijski sud
Plan roditelja o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Područje: Obiteljsko pravo
Sud: Županijski sud