Informator broj 6490 od 02. listopada 2017.

Uvodnik:

Treba li se radovati odustajanju od poreza na nekretnine?

– Porez na nekretnine i mogućnosti financiranja lokalne samouprave

U Informatoru, broj 6484-6485 od 21. i 28. kolovoza 2017., objavljen je članak o pravnoj (ne)izvjesnosti poreza na nekretnine, kojim se stručnoj javnosti, na primjeru uvedenog poreza na nekretnine, pokušalo ukazati kako brzopleto i u javnosti nedovoljno raspravljeno predlaganje i potom donošenje propisa općenito utječe na pravnu sigurnost i vladavinu prava. U međuvremenu je u saborsku proceduru poslan prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim Vlada RH, kao predlagatelj zakona, predlaže brisanje svih odredaba koje se odnose na porez na nekretnine.

Razlog za to Vlada vidi u činjenici da »javnost porez na nekretnine doživljava kao novi dodatni namet«, slijedom čega se »stvara negativna poduzetnička klima i klima socijalne neizvjesnosti«. Stoga je u cilju traženja najboljih rješenja financiranja jedinica lokalne samouprave i provođenja analize ukupnih učinaka prikupljanja prihoda lokalnih jedinica na sve segmente društva, odlučila Hrvatskom saboru predložiti ukidanje poreza na nekretnine. Na tragu Vladine namjere da se potraže najbolja rješenja financiranja jedinica lokalne samouprave, u ovom članku autorica daje pregled stanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave u RH, sadašnje oblike izvora njihova financiranja te obrazlaže zašto bi u buduće izvore prihoda jedinica lokalne samouprave trebalo uvesti i prihod od poreza na nekretnine. Pri tome polazi od učinaka koje ti prihodi imaju u nekim članicama EU.

Autorica: dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović

Sudska praksa

Ugovorni obvezni odnosi – mane volje – prijetnja i sila – zabluda – prijevara – ništetni ugovori
Područje: Obvezno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parnični postupak – presuda zbog ogluhe – obični suparničari
Područje: Parnični postupak
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Upravni spor – porezni akt – opomena Porezne uprave
Područje: Upravni postupak
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Upravni spor – mjesna nadležnost – predstečajna nagodba
Područje: Upravni spor
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Kazneno pravo – opoziv uvjetne osude
Područje: Kazneno pravo
Sud: Županijski sud