Informator broj 6489 od 25. rujna 2017.

Uvodnik:

Autonomija u sportu – zakonsko uređenje i praksa

Područje sporta dugo je bilo izvan dometa ozbiljnije regulacije i većina europskih država, skoro do kraja prošlog stoljeća, sportskim je organizacijama omogućavala potpunu samostalnost u odnosu na javnu vlast. Postupna regulacija i intervencije države u područje sporta u prvi plan istaknuli su pitanje »granica« do kojih bi vlast smjela ili mogla propisima i odlukama regulirati neko sportsko područje. Pitanje autonomije sporta u Republici Hrvatskoj predmet je interesa kako stručne, tako i profesionalne javnosti, koja je pokrenuta donošenjem Zakona o sportu, a nakon toga i Zakona o sportskoj inspekciji.

Gdje počinje sportska autonomija u koju »vlast ne smije dirati«, pitanje je na koje će se pokušati odgovoriti u ovom članku. S tim u svezi, analizirat će se uređenje sporta sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o sportskoj inspekciji, te će se razmotriti opseg samoregulacije sporta kao dobrovoljne forme ponašanja i poštovanja pravila, koja su specifična samo za pojedine sportske grane, s posebnim osvrtom na nogomet. 

T.N.

Sudska praksa

Parnični postupak – dopuštenost revizije
Područje: Parnični postupak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo – stjecanje bez osnove
Područje: Obvezno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Branitelji – određivanje mirovine
Područje: Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Porez na promet nekretnina
Područje: Porezno pravo - porez na promet nekretnina
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Vlasništvo posebnog dijela zgrade (etažno vlasništvo) – troškovi održavanja posebnog dijela – zajednička pričuva
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Sud: Županijski sud

VI pitate – MI odgovaramo

Dohodak od kapitala od prodaje materijalne imovine trgovačkog društva
Područje: Porezno pravo - porez na dohodak
Državni službenici – istovremeno obavljanje poslova
Područje: Državni dužnosnici
Nadležnost suda Republike Hrvatske i zabilježba spora
Područje: Parnični postupak
Postupanje poslodavca prema radniku koji ne želi raditi u otkaznom roku
Područje: Radno pravo
Prokurist
Područje: Trgovačka društva